خانه برچسب ها Structural pounding between adjacent buildings subjected to strong ground motions

برچسب: Structural pounding between adjacent buildings subjected to strong ground motions

اثر برخورد بین قاب‌های ساختمانی بتنی مسلح مجاور تحت زلزله‌های متعدد

0
این مقاله به تحقیق درباره اثر برخورد بین قاب‌های ساختمانی بتنی مسلح مجاور تحت زلزله‌های متعدد می‌پردازد. چهار قاب مسطح و نُه جفت مختلف از سازه‌های بتن مسلح ارائه شده در مقاله اول نیز در این‌جا، تحت 5 توالی لرزه‌ای واقعی مورد بررسی قرار می‌گیرند. چنین توالی از زلزله‌ها، منجر به انباشت قابل توجه آسیب در یک سازه می‌گردد، زیرا عملا تحقق هر گونه اقدام بهسازی بین دو حرکت لرزه‌ای پی‌در‌پی به دلیل کمبود وقت امکان‌پذیر نیست. پارامترهای مختلفِ مورد مطالعه شامل حداکثر جابجایی افقی طبقه بالا، شکل‌پذیری ستون‌ها، جابجایی‌های دائمی و غیره است. علاوه بر این، چهار فاصله جدایی مختلف بین قاب‌های ساختمانی برای تعیین تاثیر آنها بر رفتار این قاب‌ها در نظر گرفته می‌شوند. می‌توان نتیجه گرفت که در بیشتر این موارد، توالی‌های لرزه‌ای در مقایسه با رویدادهای لرزه‌ای منفرد، زیان‌آور به نظر می‌رسند.
- Advertisement -

تبلیغات

مقاله علمی