نکاتی که باید قبل از لیزر موهای زائد بدانید

  از آفتاب دوری کنید زمانیکه تصمیم گرفته اید لیزر موهای زائد انجام دهید به هیچ…