مدیریت ریسک در مدیریت پروژه ساخت‌وساز

چکیده: با اتخاذ مدیریت ریسک، می‌توان به پتانسیل‌های صرفه‌جویی در پروژه‌های ساخت‌و‌ساز دست یافت. بدین منظور،…