خانه برچسب ها کاهش فقر انسانی و کارآفرینی انبوه

برچسب: کاهش فقر انسانی و کارآفرینی انبوه

کارآفرینی گردشگری برای زنان روستایی و کاهش فقر

0
چکیده: توسعه سریع گردشگری روستایی، مشوقی برای شرکت فعالانه زنان روستایی در کارآفرینی گردشگری است. مشارکت زنان روستایی در کارآفرینی گردشگری نه...
- Advertisement -

تبلیغات

مقاله علمی