تحقیق و عمل کنترل پاسخ ساختمان‌های بلند در سرزمین اصلی چین

چکیده: در دو دهه اخیر، تعداد زیادی ساختمان بلند در سرزمین اصلی چین ساخته شده‌اند که…