چرا شدت بیماری کرونا در مردان بیشتر از زنان است؟

بر طبق گفته متخصصان، “ویژگی‌های بیولوژیکی و همچنین رفتار” را می‌‌توان به عنوان عواملی در نظر…