آموزش ورد جلسه سوم (حاشیه متن و ایجاد جدول )

پس از مطالعه مبحث جلسه اول و دوم که لینک آن را در زیر قرار می…