بتن رسانای الکتریکی

سنگدانه کربن‌دار جدید موثرتر از پودر کربن است زیرا نسبت‌های بیش ازحد آب-سیمان را ایجاد نمی‌کند.…

بتن رسانای سازگار با محیط زیست

چکیده: در این مقاله، شرح داده می‌شود که نویسنده با کاوش مداوم در امر بهبود و…