مدارک مورد نیاز برای تعویض پلاک ماشین

مدارک مورنیاز برای تعویض پلاک: 1-کارت ماشین 2-بیمه نامه 3-برگ سبز 4-برگه کمپانی(معمولا نمی خوان) 5-در…