متخصص جراح عمومی در رشت دکتر قدیر رجبی

دکتر قدیر رجبی متخصص جراحی عمومی دارای بورد تخصصی *پذیرش کلیه بیمه ها* *جراح و متخصص…