وضعیت LTE پس از آمدن 5G

LTE هنوز در مراحل اولیه چرخه حیات خود قرار دارد. از لحاظ تاریخی، فن آوری‌های سلولی…