خانه برچسب ها سیستم سنسور هوایی

برچسب: سیستم سنسور هوایی

رادار شناسایی وسایل نقلیه ی زمینی

0
چکیده: رادار دهانه­ های مجازی (مصنوعی)، تصاویری با وضوح فضایی بالا برای کاربردهای تجسسی زمین ارائه می­کند. براساس یافته­ها، تداخل عمدی ممکن است این قابلیت را محدود سازد. از سوی دیگر، SAR منفعل از  روشنگرهای غیرمشارکتی فرصت استفاده می­کند و در نتیجه آسیب­پذیری آن در برابر اقدامات متقابل کمتر است، زیرا هیچ یک از سیگنال­های انتقالی آن مورد استفاده قرار نمی­گیرند. در این مقاله، گزارش آزمایش مربوط به بررسی پتانسیل استفاده از SAR پسیو هوایی برای تصویربرداری از وسایل نقلیه زمینی ارائه می­گردد. سیستم LORA هوایی، در حالت تنها-گیرنده، سیگنال­های مستقیم و بازتابیده را از دو کانال دیجیتالی 8 مگاهرتزی (DVB-T)که  به ترتیب در مراکز 530 و 594 مگاهرتزی قرار دراند، دریافت کرد. این آزمایش شامل دو مرحله استقرار مختلف هدف برای تحلیل تکرار-عبور است. نتایج، موفقیت تصویربرداری از وسایل نقلیه و شناسایی آنها با تشخیص تغییر را نشان می­دهند. کلمات کلیدی: پسیو، SAR، رادار، تصویربرداری، وسیله­ی نقلیه
- Advertisement -

تبلیغات

مقاله علمی