سیستم‌های مهاربندی ثانویه برای ساختارهای مورب در ساختمان‌های بلند

چکیده: در این مقاله، نویسندگان چارچوبی را برای ارزیابی مسایل ساختاری “موضعی” در طراحی ساختمان‌های بلند…