خانه برچسب ها دفاع تنش اكسيداتيو

برچسب: دفاع تنش اكسيداتيو

واکنش گیاهان نسبت به سمی‌بودن فلزات سنگین: مروری بر اجتناب، تحمل...

3
آلودگی خاک با فلزات سنیگن به دلیل ماهیت پایدار فلز و پتانسیل فزونی زیستی آن‌ها یکی از نگرانی‌های جدی زیست محیطی به شمار می‌رود. غلظت زیاد فلزات سنگین ضروری و غیر ضروری به طور معکوس رشد و نمو گیاهان را تحت تاثیر قرار میدهد  و حتی در شرایط شدید باعث مرگ می‌شود. گیاهان، مکانیسم‌های سلولی مختلفی را برای حداقل‌سازی سمیت فلزی اتخاذ می‌کنند. گیاهی که در معرض فلزات سنگین است، در ابتدا تلاش می‌کند تا با اجرای مکانیسم اجتناب از ورود فلز به داخل سلول‌های ریشه جلوگیری نماید. هنگامی‌که فلزات سنگین وارد سلول‌های ریشه می‌شوند، سم‌زدایی درون سلولی از طریق فرآیند‌هایی مانند بستن دیواره سلولی، اسیدهای آلی، شلاته، تجزیه و غیره صورت می‌پذیرد. وجود بیش از حد فلزات سنگین، مکانیسم‌های دفاعی تنش اکسیداتیو و سنتز پروتئین‌های مرتبط با استرس گیاهان را فعال می‌کند. به منظور تصفیه موثر مناطق آلوده به فلزات، می‌توان این قابلیت ذاتی گیاهان در تحمل و انباشت آلاینده‌های سمی‌را مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر شامل مرور کلی پاسخ‌های گیاهان نسبت به سمیت فلزات سنگین و مکانیزم جذب، انتقال و انباشت فلز را می‌باشد.
- Advertisement -

تبلیغات

مقاله علمی