لغو تمدید بسته اینترنت همراه اول

برای لغو تمدید بسته اینترنت همراه اول مراحل زیر را طی کنید ابتدا کد زیر را…