جراحی کوچک کردن معده (اسلیو معده) در رشت

دکتر قدیر رجبی جراح و متخصص دستگاه گوارش **پذیرش کلیه بیمه ها** انجام تمامی عمل های…