ثبت شبا خودروهای سواری مسافری

اخیرا تعدادی از رانندگان خودروهای مسافری بیرون شهری(زرد رنگ) پیامکی دریافت کرده اند که برای تکمیل…