دیابت و عوارض چشمی

افراد مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 در معرض خطر بیشتری برای عوارض چشمی و…