خانه برچسب ها بحران

برچسب: بحران

تاثیر حاکمیت درونی بانکداری بر خلق نقدینگی بانک

0
در این مقاله تاثیر حاکمیت درونی بانکداری بر خلق نقدینگی بانک در ایالات متحده قبل، در طی و پس از بحران مالی 2007-2009 تحت بررسی قرار گرفته است. با استفاده از داده‌های سطح شرکت سهامدار(هولدینگ) بانک، امکان خلق سطوح بالاتری از نقدینگی در بانک‌هایی با مدیریت بهتر تحلیل ‌می‌گردد.  مشخص شد که این اثر تنها برای شرکت‌های هولدینگ بزرگ بانکی مثبت و قابل توجه است. با تحلیل بیشتر، دسته‌بندی‌های خاص نظارت درونی آشکار ‌می‌شوند: آموزشCEO  (مدیرعامل)، ساختار حقوق و دستمزد، شیوه‌های پیشرفته و مالکیت که از تاثیر قابل توجهی بر نقدینگی بانک‌ها برخوردارند. با این وجود، این اثر مثبت عمدتا در طول دوره بحران و همچنین برای بانک‌های بزرگ  رخ ‌می‌دهد  که خالقان نقدینگی بالا محسوب ‌می‌شوند. در نهایت، مشخص شد که اثر حاکمیت در خلق نقدینگی در طول دوره بحران افزایش ‌می‌یابد. این یافته‌ها حتی در حین کنترل معیارهای نقدینگی، اندازه بانک و مشکلات درونزایی بین حکومتداری و ایجاد نقدینگی نیز قوی هستند. کلمات کلیدی: خلق نقدینگی؛ حاکمیت؛ بحران؛ شرکت‌های هولدینگ بانک؛ حقوق و دستمزد
- Advertisement -

تبلیغات

مقاله علمی