شرق و غرب، گذشته و حال: احیا اصول قدیمی برای شیوه‌های مدیریتی جدید

این مقاله به بررسی سخنان و حکایات فیلسوفان چین باستان، گوانگسی، هان‌فی‌زی،‌شونزی، یان‌زی می‌پردازد. روش آنها…