اگر باردار هستم می توانم عکس رادیوگرافی بگیرم؟

در صورت امکان ، باید از انجام اشعه ایکس در دوران بارداری خودداری کنید.آیا  من می…

اشعه ایکس

اشعه ایکس یک روش سریع و بدون درد است که معمولاً برای تولید تصاویر از داخل…