اشعه ایکس

اشعه ایکس یک روش سریع و بدون درد است که معمولاً برای تولید تصاویر از داخل…