فیزیوتراپی تسنیم در رشت

فیزیوتراپی تسنیم بیژن جعفری زاد خدمات فیزیوتراپی: شاک ویو لیزر پرتوان و کم توان مگنت تراپی…

فیزیوتراپی در رشت فیزیوتراپیست فاطمه خوش سیما

فیزیوتراپی آبان فیزیوتراپیست فاطمه خوش سیما 15 سال سابقه کار مشاوره و ارزشیابی بیمار به صورت…