جراحی کوچک کردن معده (اسلیو معده) در رشت

دکتر قدیر رجبی جراح و متخصص دستگاه گوارش **پذیرش کلیه بیمه ها** انجام تمامی عمل های…

متخصص جراح عمومی در رشت دکتر قدیر رجبی

دکتر قدیر رجبی متخصص جراحی عمومی دارای بورد تخصصی *پذیرش کلیه بیمه ها* *جراح و متخصص…