مدارک مورد نیاز صدور کارت ایثار ملی

0
1361

مدارک مورد نیاز صدور کارت ایثار ملی جهت ارائه به یگان:

****فایل pdf خوداظهاری که در انتهای این پست قرار دارد دانلود نمایید و اطلاعات آن را بعد از پر کردن به نزدیک ترین  یگان محل سکونت خود ارائه دهید****


1.عکس 3×4با لباس شخصی (پشت زمینه سفید)
2.روگرفت از صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی ایثارگر
3.روگرفت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی عائله تحت تکفل
4.روگرفت مدرک مشخص کننده آخرین یگان خدمت (کارکنان پایور اختیاری، کارکنان وظیفه
روگرفت پشت و رو از کارت پایان خدمت و کارت احتیاط)
5.روگرفت از سوابق جبهه، سوابق مسئولیت، سوابق حضور در عملیات، سوابق اسارت، سوابق
مجروحیت، سایر سوابق ایثارگری، افراد تحت تکفل (اختیاری)
6.دو قطعه عکس مستند ایثارگر از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی (انفرادی یا دسته جمعی) (اختیاری)
7.تکمیل فرم های خوداظهاری 8گانه
توجه: تمامی روگرفت ها باید دارای کیفیت مناسب باشند

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here