طراحی سیستم‌های مهاربندی ثانویه (SBS)

وقتی نیاز به SBS مورد ارزیابی قرار گرفت، مهاربندی طبقات میانی بین نقاط صفحه شبکه مورب را می­توان از طریق اصلاحات محدودی در قاب ساده هسته سرویس، یعنی یا اتصالات محکم در مفاصل تیر-ستون یا مثلث بندی چارچوب ساختاری، محقق نمود، تا بدین طریق یک قاب مقاوم به خمش MRF یا یک قابهای مهاربندی مرکزی CBF حاصل شود.

شایان ذکر است که یک تفاوت اساسی بین CBFها/MRFهای مورد استفاده قرار گرفته به عنوان سیستم بار جانبی اولیه و همین ساختارها که به صورت SBSها کار می­کردند وجود داشت: در حالی که در MRFها و CBFها یک محدودیت جانبی تنها در قاعده موجود باشد (شکل 5a و c)، در SBSها هر دو محدودیت پایینی و بالایی در نقاط مگا-ماژول موجودند، در نتیجه فقط سطوح میانی می­توانند یک‌طرفه باشند (شکل 5b  و d)؛ افزون بر این، و شاید مهم‌تر از آن، در حالی که CBFها یا MRFهای رایج، حامل بارهای جانبی در امتداد ارتفاع کلی ساختمان باشند، SBS تنها بر روی ارتفاع ماژول کار می­کند و بارهای جانبی را تنها درون نقاط بین دو نقطه پانل ماژول حمل می­کنند. به عبارت دیگر، SBS یک سیستم ساختاری “موضعی”، با محدودیت‌های جانبی قاعده­ای و جانبی بوده، و ارتفاع برابر با ارتفاع ماژول است؛ با اینکه SBS بر روی کل طول ساختمان بسط می­یابد، ولی از طریق انباشته­ سازی عمودی سازه­های واحد به دست می ­آید، که هر کدام بر روی تعداد محدودی از طبقات (یعنی تعداد طبقات یک ماژول) کار میکنند.

با در نظر گرفتن خصوصیاتSBSها،در ذیل برخی از رویه های مطرح شده در مقالات برای طراحی مهاربندیه‌ای پایداری برای فرموله‌ای آماده استفاده قابل اعمال به حالت خاص SBS در ساختمان‌های شبکه مورب به طور مختصر مرور و بررسی مجدد می­شوند؛ همچنین، مشکل تغییرشکل‌های خمشی محلی نشات گرفته از اعضای شبکه مورب درون ماژول مورد بررسی قرار گرفته و یک معیار طراحی خاص برای SBS قادر به کنترل کشش‌های بین طبقاتی به صورت رسمی استخراج می­شود.

رویه طراحی ثبات

مساله طراحی ثبات SBS به تعریف الزامات سفتی برای SBS کلی به منظور جلوگیری از خمش چندطبقه ستونها در سازه­های قاب ساده و همچنین تعریف تقاضای مقاومت بر روی اعضای SBS نشات گرفته از کارکرد مهاربندی توجه دارد. این موضوع در زمینه اسکلت ساختاری دارای اهمیت اساسی است، و به شکلی وسیع در مقالات مرتبط مورد بحث قرار گرفته، که از مقاله اولیه  آغاز شده، و سپس در مقالات طراحی ­محور  دنبال شده است، که در آن نتایج عمده در کدهای طراحی، که از سال 1999 آغاز شده گنجانده شده است .

همانند بخش قبلی، این مساله به ثبات ستونهای جاذبه پین شده در انتها مربوط می­شود، که معمولا در هسته سرویس ساختمان واقعند؛ ولی، به شکلی متفاوت از بخش قبلی، که در آن تعامل بین ستون‌های وزنی و شبکه مورب پیرامونی توسط یک سیستم تکیه­گاهی ایده­آل‌سازی می­شود، در اینجا تمرکز بر تعامل ساختاری بین ستونها و SBS است؛ این طرح مهاربندی متناظر با اصطلاح سیستم مهاربندی “نسبی” است، که در آن، مطابق با   جایگزینی‌ها در یک در نقطه مهاربندی شده به جایگزینی‌ها در هر نقطه مهاربندی شده دیگری مربوط می­شوند.

قطر در یک مهاربند تک طبقه (شکل 6 (الف) به ستون بالایی یک پشتیبان ثابت متصل می‌شود؛ در نتیجه، این ساختار معادل طرح ساده نشان داده شده در شکل 6 (ب) است (یک میله بی‌نهایت سفت و سخت که در پایین به شکل لولا است و در بالا به وسیله یک فنر پشتیبانی می‌شود.)

شکل 6: الف) تغییر شکل افقی یک مهاربند تک طبقه‌ای، ب) طرح ساختاری یک مهاربند تک طبقه‌ای، ج) طرح ساختاری یک مهاربند تک طبقه‌ای با در نظر گرفتن عیوب داخلی
شکل 6: الف) تغییر شکل افقی یک مهاربند تک طبقه‌ای، ب) طرح ساختاری یک مهاربند تک طبقه‌ای، ج) طرح ساختاری یک مهاربند تک طبقه‌ای با در نظر گرفتن عیوب داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *