خانه برچسب ها Maternal-Child Attachment Styles and Math and Reading Skills in Early Childhood: The Mediating Role of Exploration and Engagement in Children

برچسب: Maternal-Child Attachment Styles and Math and Reading Skills in Early Childhood: The Mediating Role of Exploration and Engagement in Children

دلبستگی مادرو کودک و نقش واسطه‌ای اکتشاف و مشارکت (تعامل)...

0
چکیده: تحقیقات نشان می‌دهد که سبک‌های دلبستگی اولیه مادر-کودک ایجاد مهارت‌های شناختی در اواسط کودکی را پیش‌بینی می‌کند. با این وجود، روابط...
- Advertisement -

تبلیغات

مقاله علمی