خانه برچسب ها منبع تغذیه شارژ کننده فرکانس تکرار فشار قوی (HVRFCPS)

برچسب: منبع تغذیه شارژ کننده فرکانس تکرار فشار قوی (HVRFCPS)

منبع تغذیه شارژ فرکانس-تکرار فشار قوی برای لیرز پالسی

0
چکیده: با توجه به استفاده گسترده از لیرز در صنعت، کشاورزی، پزشکی و نظامی، نیاز به منبع تغذیه تحریک قبلی آن بیشتر و بیشتر می‌گردد. در این مقاله، منبع تغذیه شارژ کننده فرکانس – تکرار فشار قوی مورد استفاده در لیرز پالسی شرح داده می‌شود که از اصل تشدید سری و تبدیل الکترونیک قدرت استفاده می‌کند. علاوه بر آن از یک ترانسفورماتور فشار قوی فرکانس بالا و یکسو کننده سیلیکونی فشار قوی برای بدست آوردن ولتاژ DC استفاده می‌شود که توان خروجی آن می‌تواند به 20 KW برسد. سیستم کنترل منبع تغذیه براساس پردازنده سیگنال دیجیتال است، بطوری‌که می‌توان ولتاژ خروجی را بین 0 و 30 KV و فرکانس تکرار را بین 1 و 100 Hz تنظیم نمود. برخی از توابع مانند دو حالت کنترل شامل کنترل از راه دور با PC و کنترل محلی با صفحه کلید طراحی شده‌اند. برای افزایش کاربرد این منبع تغذیه، یک واسط خارجی کنترل تریگر نیز برای کنترل همزمان منبع تغذیه و سایر تجهیزات سیستم لیزر پالسی در نظر گرفته شده است. در این آزمایش، منبع تغذیه شرح داده شده در مقاله بعنوان منبع تغذیه تحریک قبلی لیزر پالسی بکار برده شده است. نتایج حاصل از این آزمایش نشان می‌دهد که منبع تغذیه می‌تواند بطور موثر کار کند. واژه‌های راهنما (کلمات کاربردی): سیستم کنترل، پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP)، سازگاری الکترومغناطیسی، منبع تغذیه شارژ کننده فرکانس تکرار فشار قوی (HVRFCPS)، لیزر پالسی
- Advertisement -

تبلیغات

مقاله علمی