خانه برچسب ها تولد تازه کانال‌های توزیع الکترونیکی

برچسب: تولد تازه کانال‌های توزیع الکترونیکی

چه ترکیبی از توزیع بازاریابی می‌تواند درآمد را به حداکثر برساند؟...

0
چکیده: هدف این مطالعه، شناسایی انواع کارآیی کانال‌های بازاریابی برای فعالیت‌های بازاریابی و ایجاد ترکیب بهینه‌ای از توزیع بازاریابی هنگام استفاده از کانال‌های مختلف توزیع...
- Advertisement -

تبلیغات

مقاله علمی