خانه برچسب ها اثر تنش گرما بر متابولیسم (سوخت‌و‌ساز) چربی در سلول‌های چربی (آدیپویست‌ها) اولیه گاو

برچسب: اثر تنش گرما بر متابولیسم (سوخت‌و‌ساز) چربی در سلول‌های چربی (آدیپویست‌ها) اولیه گاو

اثر تنش گرما بر متابولیسم (سوخت‌و‌ساز) چربی در سلول‌های چربی (آدیپویست‌ها)...

0
چکیده: تنش گرمایی (HS) بر فرآیندهای فیزیولوژیکی بیشماری نظیر پلرتیشن‌بندی مواد مغذی و متابولیسم چربی تاثیرگذار است. هدف این مطالعه، ارزیابی نحوه...
- Advertisement -

تبلیغات

مقاله علمی