خانه برچسب ها آموزش عالی

برچسب: آموزش عالی

تاثیر ظرفیت (اندازه) کلاس بر رضایت دانشجویان

0
دانشگاه ­های استرالیا دارای سابقه ­ی طولانی در زمینه ی استفاده از نظرسنجی رضایتمندی دانشجویان هستند. کاربرد آنها گسترش یافته است و هدف آنها، در طول زمان تغییر کرده است. غالبا این­گونه در نظر گرفته می­شود که نظرسنجی­ها متاثر از عوامل خارجی از قبیل رشته تحصیلی، ظرفیت کلاس و سال تحصیلی شرکت کنندگان، دستخوش تحریف شده­اند. نتایج یک تحقیق مقیاس بزرگ در زمینه­ی تاثیر ظرفیت (اندازه) کلاس بر رضایت دانشجویان در این مقاله شرح داده می­شود. این پژوهش در یک دانشگاه بزرگ، جامع و تحقیق-محور استرالیایی انجام شد. این مطالعه مبتنی بر داده­های بدست آمده از نظرسنجی اجرا شده در بین تمام دانشجویان در تمام واحدهای کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در طی چهار ترم می­باشد. داده­ها براساس ظرفیت کلاس به چهار دسته تقسیم شدند. این داده­های طبقه­بندی شده مورد تحلیل­های آماری قرار گرفتند. این مقاله به بحث درباره رویکرد اتخاذ شده، نتایج این تجزیه و تحلیل و مفاهیم ضمنی آنها برای ارزیابی آموزش و یادگیری دانشجویان می‌پردازد. کلمات کلیدی: ظرفیت (اندازه) کلاس؛ رضایت دانشجو؛ ارزیابی دانشجویی؛ آموزش عالی
- Advertisement -

تبلیغات

مقاله علمی