فرم اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

0
2055
ثبت نام کارت بازرگانی
ثبت نام کارت بازرگانی

این فرم برای ثبت نام کارت بازرگانی برای افراد حقیقی و حقوقی استفاده می شود.

در قسمت انتهایی این برگه نسبت به درج محل مورد نظر اقدام کنید در فایل شهر تهران ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here